Kas tead ?

Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 09 Dets 2014, 12:10

Maksumäärad 2015. aastal
2015. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus
• Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
• Maksuvaba tulu on 154 eurot kuus .
• Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 220 eurot kuus .
• Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus .
• Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 355 eurot , st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus.
• Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%
• Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%.
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 30 Dets 2014, 09:15

2015.a. muutub töövõimetusleht elektroonseks.

Arst edastab tööandjale haiguslehe riigiportaali kaudu elektrooniliselt.
Oma töövõimetuslehe menetlemise hetkeseisu saab iga inimene ka ise riigiportaalist http://www.eesti.ee kontrollida.
Haigushüvitise saamiseks teavitab töötaja oma tööandjat töövõimetuslehe lõpetamisest vastavalt omavahelisele kokkuleppele kas suuliselt või kirjalikult.

Haigushüvitise saamiseks Keila Tööstusküla Ametiühingust tehke seda kirjalikult, avaldusele märkige töövabastuse periood, isikukood ja arveldusarve ja edastage KETA raamatupidajale AS Harju Elekter adminstraatori juures asuvasse postkasti või usaldusisikute kätte.
Haigushüvitist saavad ainult ametiühingu liikmed.

Täendavat infot teenuse kohta saab haigekassa kodulehelt http://www.haigekassa.ee, haigekassa infotelefonilt 16363 või e-kirja teel info@haigekassa.ee.
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 08 Jaan 2015, 14:44

Lapsetoetus 45 eurot kuus

Kasvavad toetused lastega peredele. Kui siiani maksti lapsetoetust pere esimesele ja teisele lapsele 19.18 eurot kuus,
siis alanud aastast kasvab see napp summa mitmekordseks.
Nii on lapsetoetus pere esimesele ja teisele lapsele nüüd 45 eurot kuus, kolmandale ja igale järgmisele lapsele 100 eurot kuus.
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 08 Jaan 2015, 15:42

2015 aasta algusest avaneb õigusnõu andev veebileht http://www.juristaitab.ee ka venekeelsena.
Veebileht aitab leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele.
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 26 Veebr 2015, 08:34

KAS TEAD, et töövõimetupensioni saava isiku põhipuhkuse pikkus on 35 kalendripäeva, millest 7 kalendripäeva eest makstava puhkusehüvitise osa kompenseerib tööandjale riik. Seega, kui tööandja on kõigile töötajatele juba sätestanud 35-kalendripäevase aastapuhkuse, siis pole töövõimetuspensioni saaval isikul õigust veel täiendavale 7 puhkepäevale ning tööandjal puudub õigus 7 päeva eest makstud puhkustasu riigipoolseks kompenseerimiseks.

Alus: Töölepingu seaduse § 57 ja § 66 ning Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 02 Apr 2015, 11:37

Vanemahüvitise, peretoetuste ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemine

Saate esitada taotluse vanemahüvitise ja peretoetuste saamiseks. Samuti taotleda täiendavate sissemaksete tegemist kohustuslikku kogumispensionisse. Toetustest, hüvitistest või kohustusliku pensionifondi täiendavatest sissemaksetest loobumiseks saate esitada loobumise taotluse.
Vaadake ka enda esitatud taotlusi Sotsiaalkindlustusametile.

Vanemahüvitist saab kuni lapse 70 päeva vanuseks saamiseni taotleda ainult ema, hiljem on eelisõigus vanemahüvitisele sellel vanemal, kes on lapsehoolduspuhkusel. Vanemahüvitise saaja vahetamiseks esitab uus taotleja avalduse ning seni hüvitist saanud lapsevanem annab teenuses oma nõusoleku. Kui taotlus ja nõusolek on esitatud enne 15. kuupäeva, vahetub hüvitise saaja järgnevast kuust, hiljem ülejärgmisest kuust.

Peretoetuste hulka kuuluvad ühekordsed toetused nagu sünnitoetus ja lapsendamistoetus, mis makstakse välja üks kord. Igakuiselt makstavad peretoetused on lapsetoetus; üksikvanema lapse toetus; lapsehooldustasu, mida ei maksta sel perioodil, kui makstakse vanemahüvitist; eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus, ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus, seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus. Ühekordne peretoetus on ka elluastumistoetus, mida makstakse asenduskodus kasvanud vanemliku hoolitsuseta lapsele iseseisva elu alustamisel.

Täiendavate sissemaksete saamiseks kohustuslikku kogumispensionisse (nn teise sambasse) tuleb ühel vanemal esitada taotlus ning teisel vanemal anda nõusolek.

info@sotsiaalkindlustusamet.ee või Sotsiaalkindlustusameti infotelefon 16106 (ainult Eestist) või +372 612 1360 tööpäeviti 9:00-17:00. Iga kuu viimasel reedel 9:00-13:00.

Teksti koostanud Sotsiaalkindlustusamet

Teenuse kasutamiseks tuleb siseneda riigiportaali eesti.ee!
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 13 Apr 2015, 08:30

2015. aastal lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva 3 tunni võrra. Suurele reedele eelnev tööpäev on tavapikkusega.

Riigipühad ja puhkepäevad aastal 2015 on:
• 1. jaanuar – uusaasta
• 24. veebruar - iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev
• 3. aprill – suur reede
• 5. aprill – ülestõusmispühade 1. püha
• 1. mai – kevadpüha
• 24. mai – nelipühade 1. püha
• 23. juuni – võidupüha
• 24. juuni – jaanipäev
• 20. august – taasiseseisvumispäev
• 24. detsember – jõululaupäev
• 25. detsember – esimene jõulupüha
• 26. detsember – teine jõulupüha.

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra. Tööandja peab lühendama nimetatud rahvuspühale või riigipühadele vahetult eelnevat tööpäeva. Pühale eelnev tööpäev on päev, mis on enne püha. Näiteks kui töövahetus lõpeb reedel ja riigipüha on esmaspäeval, siis tööandja ei ole kohustatud reedest päeva kolme tunni võrra lühendama. Kui töö iseloomust tulenevalt on tööandjal siiski vaja, et töötaja töötaks tavapärase arvu tunde, on seda võimalik teha poolte kokkuleppel. Sellisel juhul tuleks viidatud kolme tundi vaadelda ületunnitööna ja tasustada vastavalt kas vaba aja andmise või rahalise hüvitusega.

Riiklikud tähtpäevad aastal 2015
• 6. jaanuar – kolmekuningapäev
• 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev
• 14. märts – emakeelepäev
• 10. mai, maikuu teine pühapäev – emadepäev
• 4. juuni – Eesti lipu päev
• 14. juuni – leinapäev
• 23. august – kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev
• 13. september, septembrikuu teine pühapäev – vanavanemate päev
• 17. oktoober, oktoobri kolmas laupäev – hõimupäev
• 22. september – vastupanuvõitluse päev
• 2. november – hingedepäev
• 8. november, novembrikuu teine pühapäev – isadepäev
• 16. november – taassünni päev
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 13 Apr 2015, 13:33

12.aprillil 2015.a. möödus 25 aastat Eesti Ametiühingute Keskliidu loomisest.

Eelmisel nädalal tegid ametiühingud algust üle-eestilise tuuriga, mille käigus tutvustatakse oma tegevust ja kogutakse toetusallkirju esimeste haiguspäevade taastamiseks. Kahetunnise ürituse käigus koguti Pärnus üle 200 allkirja. Järgmisel nädalal kogutakse toetusallkirju Tartus ja aprilli eelviimasel nädalal Narvas. Tallinnas kogutakse allkirju 1. mail Tammsaare pargis kogupereürituse raames.
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 01 Juun 2015, 12:46

Ametiühingud küsivad tuleva aasta alampalgaks 488 eurot

Ametiühingud tegid täna tööandjate keskliidule ettepaneku tõsta üleriiklik alampalk järgmisel aastal 488 eurole ja 2017 aastal 609 eurole.

Ametiühingute hinnangul on palgavaesus majandusele suureks koormaks ja ühiskonnas on põhjendatud ootus alampalga kiiremaks tõusuks. Peterson sõnul elavdaks 25 protsendiline tõus mõlemal aastal majandust ja tooks Eesti tööturule tagasi inimesed, kel puudub hetkel motivatsioon siin reaalselt tööd otsida.

Tööandjate tänast pakkumist kommenteerides ütles ametiühingute juht Peep Peterson, et 418 eurot 2016. aastaks jääb alla igasugustele ootustele ja see oleks väga halb signaal nii Eesti madalapalgalistele kui majandusele üldiselt.
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 09 Juun 2015, 09:33

1. juulist jõustuv täiskasvanute koolituse seadus muudab õppepuhkust ja kaardistab koolitajad.

Sel suvel tasub töö kõrvalt ülikooli astumisele mõelda küll – enam pole oluline, kas ja kuidas haakuvad õpingud praeguse töökohaga, 20 kalendripäeva tasulist õppepuhkust on uue seaduse järgi ette nähtud igal juhul.

1. juulist 2015.a.hakkab kehtima uus täiskasvanute koolituse seadus (TäKS), mis lubab tasustatud õppepuhkust kõigile tasemeõppijatele ühtsetel alustel, tutvustas haridus- ja teadusministeerium täiskasvanuhariduse infopäeval uut korda. Pole oluline, kas õppur on päevases või kaugõppes, õpib osalise või täiskoormusega, kas ta on täiskasvanute gümnaasiumi, ametikooli, rakenduskõrgkooli või ülikooli nimekirjas – talle on õppeaastas ette nähtud 30 kalendripäeva õppepuhkust. Keskmine palk säilib 20 päeval.

Agne Narusk Eesti Päevaleht.
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Järgmine

Mine Teated ja uudised

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline

cron