5. leht 6-st

Re: Kas tead ?

PostitusPostitatud: 27 Aug 2020, 08:31
Postitas ylle
Miks on kollektiivleping vajalik?

Kollektiivlepingu eelised töölepingu ees töötajale seisnevad peamiselt töötajate esindajate lepingu sõlmimises osalemises, mistõttu saab töötajate esindaja julgemalt esitada tööandjale töötajate ettepanekuid. Samas ei ole töötajal kartust, et töötingimused võiksid kollektiivlepingu tulemusena halveneda võrreldes seadusega.

1.Korraga saab kindlaks määrata paljude töötajate töötingimused.

Paljude töötajate töötingimuste korraga kindlaks määramine tagab töötajate võrdne kohtlemine. Nii saab iga-aastased palgaläbirääkimised iga töötajaga eraldi asendada kollektiivlepingu sõlmimise läbirääkimistega, mille käigus määratakse kindlaks kõigi töötajate palk korraga. Lisaks saab kollektiivlepinguga ette näha tööandja vara kasutamise korra (näiteks sauna kasutamine), tähtpäevade tunnustamise (töötaja sünnipäev, abiellumine jne) või muud taolised kokkulepped, mis muidu eeldaksid töötajatelt eraldi arvamuse küsimist ning asjakohase korra kehtestamist.

2.Kollektiivleping võimaldab teatud juhtudel teha seadusest erandeid.

Teine oluline põhjus kollektiivleping sõlmida, on asjaolu, et teatud juhtudel lubab seadus teha kollektiivlepinguga seaduse nõuetest erandeid.

3.Kehtiva kollektiivlepingu ajal kehtib töörahu.

Kolmas ning mõnel juhul kõige olulisem põhjus kollektiivlepingut sõlmida on sellega kaasnev töörahu hoidmise kohustus. See tähendab, et tööandjal on keelatud korraldada kollektiivlepingus kokku lepitud tingimuste eiramist ning töötajate poolt on välistatud streik. Seetõttu tagab kollektiivleping selle kehtimise ajal töötegemise katkematuse.

Kokkuvõtteks:

Kokkulepete määramine kollektiivlepingus tagab töötajate võrdse kohtlemise ning kõigi osapoolte suurema rahulolu ja õigusselguse ja ollakse reeglitest ja nende saamisloost teadlikud.
Lisaks eelnevale tuleb kollektiivlepingu sõlmimine kindlasti kasuks töötajate ühtsusele ning töötajate rahulolu suurenemisele.

Kollektiivlepingu sõlmimisest võidavad mõlemad osapooled, väheneb tööandja ja töötaja vahel puhkeda võivate vaidluste arv ja paraneb üldine tööõhkkond. Kõik see omakorda tõstab tootlikkust, võimaldades mõlemal töösuhte poolel rohkem tegeleda oma põhitegevuse ehk tööga.

Kollektiivlepingu läbirääkimised jätkuvad 7.09.2020.a. kell 14.00.

Re: Kas tead ?

PostitusPostitatud: 18 Dets 2020, 20:05
Postitas ylle
AS Harju Elekter Elektrotehnika ja AS Harju Elekter Telehnika kollektiivleping on allkirjastatud ja kehtib 1 aasta kuni 01.12.2021.aastani.
Kollektiivleping on kättesaadav kõigile töötajatele ametiühingu usaldusisikute kaudu.
HE Elektrotehnikas Andres, Elen, Ingrid
ja HE Teletehnikas Koit ja Kalju.

Re: Kas tead ?

PostitusPostitatud: 29 Juul 2021, 08:36
Postitas ylle
Kas tead, et meil on ametiühing?

1.oktoobril 2004.a. asutati
KEILA TÖÖSTUSKÜLA AMETIÜHING

Kui oled aktiivne ja tahad ametiühingu liikumisega koostööd teha.
Kui soovid täita blankette, kasutada töölepinguseadust, teha vahet õigel ja valel,
küsida, vastata, lahti harutada sasipuntraid, koostada kollektiivlepingut
ja veel palju-palju muud siis esita end ametiühingu usaldusisiku
ja töötajate esindajaks saamiseks.

Võta meiega ühendust.

Sind ootavad Keila Tööstusküla Ametiühingu (KETA) usaldusisikud.

Tule ja räägime.

Re: Kas tead ?

PostitusPostitatud: 06 Okt 2021, 13:58
Postitas ylle
Teisipäeval,5.oktoobril 2021, kinnitasid sotsiaalpartnerid Eesti Tööandjate Keskliit ja
Eesti Ametiühingute Keskliit üleriigilise alampalga kokkulepe 2022. aastaks,
mille tulemusena tõuseb alampalk võrreldes tänavuse aastaga 70 euro võrra ehk 654 euroni ning tunnitasu 3,86 euroni.

Re: Kas tead ?

PostitusPostitatud: 04 Nov 2021, 09:35
Postitas ylle
.....et 1.novembrist 2021.a.on Prysmian Group Baltics AS
peausaldusisik Aimar Adamtau ja usaldusisik Ahti Villmann.
Jõudu Teile!

Re: Kas tead ?

PostitusPostitatud: 04 Nov 2021, 11:14
Postitas ylle
Harju Elekter Elektrotehnikas ja HE Teletehnikas on käsil uue kollektiivlepingu
täiendamine, kus lepitakse kokku töötajate töötasustamise tingimused, põhimõtted ja kord,
sealhulgas tunni -töötasumäärad ja täiendavate töötasude määramise tingimused ja kord.
Teie küsimustele annavad vastuseid Elektrotehnika töötajate usaldusisikud Andres, Elen ja Ingrid
ja Teletehnika usaldusisikud Koit ja Kalju.
Uus kollektiivleping hakkab kehtima 01.12.2021.a.

Re: Kas tead ?

PostitusPostitatud: 02 Dets 2021, 10:57
Postitas ylle
Kollektiivleping on sõlmitud ja kehtib alates 01.12.21.a. kuni 01.12.2022.a.
Kollektiivleping on kättesaadav kõigile Tööandja töötajatele ametiühingu volitatud esindajate kaudu.
HE Elektrotehnikas Andres, Elen ja Ingrid
HE Teletehnikas Koit ja Kalju.

Re: Kas tead ?

PostitusPostitatud: 28 Juul 2022, 11:21
Postitas ylle
Harju Elektri kontserni kuuluv Eesti tootmisettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika sõlmis 26. juulil 2022 lepingu Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooniga (CERN) madalpinge jaotusseadmete tarnimiseks. Kolmeaastase lepingu orienteeruv maht on üle 1 miljoni euro ning seda on võimalik pikendada kokku kahe jätkuaasta võrra.

Harju Elektri jaoks annab leping võimaluse teha rahvusvahelise teadusorganisatsiooniga innovaatilist koostööd ning panustada uurimistehnoloogia arendusse.

Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon haldab maailma suurimat osakestefüüsikalaborit ja võimsaimat osakestekiirendit LHC. CERNi peamised uurimisvaldkonnad on elementaarosakeste füüsika ja tuumafüüsika. 1954. aastal asutatud CERNil on 33 liikmes- ja assotsieerunud liikmesriiki, kelle hulgas on eelmisest aastast ka Eesti.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 79,2 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Re: Kas tead ?

PostitusPostitatud: 17 Dets 2022, 20:29
Postitas dokko
ylle kirjutas:Harju Elektri kontserni kuuluv Eesti tootmisettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika sõlmis 26. juulil 2022 lepingu Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooniga (CERN) madalpinge jaotusseadmete tarnimiseks. Kolmeaastase lepingu orienteeruv maht on üle 1 miljoni euro ning seda on võimalik pikendada kokku kahe jätkuaasta võrra.


Tere,

Kust leian ametliku dokumendi?

Re: Kas tead ?

PostitusPostitatud: 03 Jaan 2023, 20:15
Postitas admin