Kas tead ?

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 27 Juul 2015, 09:26

05.06.20 toimus Eesti Metallitöötajate Ametiühingu Föderatsiooni korraline volikogu, kus üheks päevakorra teemaks oli uute organisatsioonide vastuvõtmine. EMAFi võeti vastu Harmet OÜ, Maricomp Eesti OÜ, AS Eesti AGA, HKScan Estonia AS ja üheks suuremaks organisatsiooniks ( 750 liiget) kes soovisid meie Föderatsiooni tulla oli Keemikute Ametiühing (VKG ).

Peale volikogu toimus veel Erakorraline Esinduskogu, kus toimus Föderatsiooni põhikirja ja uue nime arutamine ja kinnitamine. Alates 01.06.2015 on Eesti Metallitöötajate Ametiühingute Föderatsiooni uueks nimeks Eesti Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit ( IMTAL). Ja tänase seisuga on IMTALis kokku 1982 liiget.

Virve Gross
EMAFi aseesimees
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 29 Okt 2015, 13:17

Töötasu alammäärade kokkuleppe allkirjastamine

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit allkirjastasid 28. oktoobril 2015 töötasu alammäärade kokkuleppe aastateks 2016 ja 2017. Kokkuleppega kehtestatakse 01. jaanuarist 2016. aasta tunnitasu alammääraks 2,54 eurot tunnis ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot ning alates 01. jaanuarist 2017 vastavalt 2,78 eurot tunnis ja 470 eurot kuus. Kokkulepet laiendatakse kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 4 tähenduses ning kehtestatakse kohustuslikuna kõigile Eesti Vabariigis tegutsevatele tööandjatele ja töötajatele töölepingu seaduse tähenduses.
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 04 Jaan 2016, 11:31

2016. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). 
Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 390 eurot Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 128,70 eurot kuus.
Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%.
Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%.
Alampalk (miinimumpalk) 430.- eurot kuus, tunnitasu alammäär 2.54
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 07 Jaan 2016, 09:06

2016 aasta muudatused.

Sotsiaalvaldkond

Igakuine lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele tõuseb. Toetus esimesele ja teisele lapsele tõuseb 1. jaanuarist 50 euroni.

Toimetulekutoetus suureneb. Puuduses olevate perede toetamiseks tõuseb toimetulekupiir 2016. aastal 130 euroni üksi elavale isikule ja perekonna esimesele liikmele, samuti pere alaealistele lastele. Iga järgneva täisealise perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 104 euroni. 2015. aastal olid toimetulekupiirid vastavalt 90 ja 72 eurot.

2016. aastal tõuseb vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 358 euroni, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele pereliikmele 179 euroni ja igale alla 14-aastasele pereliikmele 107,4 euroni. 2015. aastal olid vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiirid vastavalt 329, 164,5 ja 98,7 eurot.

Prognooside kohaselt tõusevad pensionid järgmise aasta aprillist 5,7 protsenti. Keskmine vanaduspension tõuseb 44-aastase staažiga inimesel 375 eurolt 396 eurole. Keskmine pension jääb tulumaksuvabaks, kuna tõuseb ka pensionide täiendav maksuvaba tulu.

Vägivallaohvritest naised ja nende lapsed saavad kaitset, mõistmist, tuge ja asjatundlikku nõustamist (sealhulgas psühholoogilist ja juriidilist), et vägivallast pääseda, tugitelefoni 1492 teel abi pakkumine.

Tervise valdkond

Uuendatud on tervisenõuded mootorsõidukijuhtidele. 1. jaanuaril 2016 jõustuvad mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja uuendatud tervisenõuded, kuhu lisanduvad uneapnoed reguleerivad muudatused. Uued nõuded juhtidele tähendavad, et keskmise raskusega või raske uneapnoe puhul on vajalik eriarsti otsus, et haigus on kontrolli all. Samuti tuleks seisundit kontrollida iga 3 aasta tagant või 1 kord aastas, kui tegemist on kutselise juhiga. On oluline arvestada, et tulenevalt uutest nõuetest võib uneapnoe või selle kahtlustuse korral tervisetõendi taotlemise periood pikeneda.

Haigekassa poolt hüvitatavate haiguspäevade arv ühes kalendriaastas ei ole enam piiratud. 2016. aasta 1. jaanaurist muutub kehtetuks piirang ravikindlustuse seaduses, millega oli sätestatud, et kindlustatud isikul on õigus saada haigushüvitist kokku mitte rohkem kui 250 kalendripäeva kalendriaastas.

Töövaldkond

Tõuseb töötutoetuse määr. Kui 2015. aastal oli töötutoetuse määr 4,01 eurot, siis 2016. aastal on see 4,41 eurot päevas. Töötutoetus, mis oli 2015. aastal keskmiselt 124,25 eurot kuus, tõuseb uuel aastal 136,71 euroni.

Tõuseb lapsepuhkuse puhkusetasu. Emal või isal on õigus igal kalendriaastal saada 3 kuni 6 päeva lapsepuhkust. Kui 2015. aastal oli lapsepuhkuse päevatasu suurus 18,57 eurot, siis alates 2016. aasta 1. jaanuarist on lapsepuhkuse päevatasu suurus 20,24 eurot.
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 09 Mär 2016, 10:47

HE Teletehnikas toimus ametiühingu liikmete koosolek 08.03.2016.
Kuulati ametiühingu rahaliste vahendite kasutamist ja seati plaane tulevikuks.
Koosolekust jäi mälestuseks foto.
Aitäh Kalju.
Manused
2016.03.08.AÜ Teletehnika-1.jpg
2016.03.08.AÜ Teletehnika-1.jpg (102.27 KB) Vaadatud 5739 korda
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 03 Mai 2016, 11:50

2016 aasta on erilisem, sest möödub 130 aastat kuulsast meeleavaldusest Chicagos, mille peamiseks nõudmiseks oli kaheksatunnine tööpäev.
Kuigi esimene meeleavaldus lõppes veriselt, on kaheksatunnine tööpäev täna ülemaailmne standard.
Ametiühingud võitsid siis ja on võitnud veel hiljem sadu kordi, et tagada oma liikmetele tervislik ja tasuv tööelu.
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 27 Mai 2016, 10:13

IMTAL ja Rakennusliitto sõlmisid koostöölepingu

Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit (IMTAL) - KETA kuulub IMTAL-isse ning Soome ehitusliit Rakennusliitto leppisid kokku vastastikuses koostöös liikmete nõustamisel ja abistamisel.

Rakennusliitto loodi 1924. aastal ning see on suurim Soome elukutselisi ehitajaid koondav liit, kuhu kuulub 84000 liiget. Liitu kuuluvad puusepad, majaehitajad, asfalditöödel töötajad, pinnase- ja vesiehitajad, maalrid, põrandakatjad, ehitustoodetetööstuse töötajad, hoonetehnika töötajad, veeisoleerijad jt.

Koostöö kohaselt saavad IMTALiga liitunud töötajad nüüd Soomes abi ja nõu küsida Rakennusliittost ning Rakennusliitto liikmed võivad probleemide korral pöörduda abi saamiseks IMTALi poole. Sõltumata riigist kandub töötaja ametiühingu staaž automaatselt üle.

Näiteks, kui töötaja on Eestis IMTALi liige olnud vähemalt kuus kuud ning otsustab minna Soome ettevõttesse tööle saab ta tööalase mure (maksmata töötasu, lubatud lisatasude mitte maksmine või mõni muu töölepingu või töötajate õiguste rikkumine) korral kohe pöörduda Soome ehitusliidu poole. Sama kehtib ka siis kui töötaja liigub Soomest Eestisse.
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 21 Juul 2016, 07:39

Muutus töövõimetuslehtede käitlemise kord Sotsiaalkindlustusametis

Alates 01.07.2016 jõustunud töövõimereformiga seonduv ravikindlustuse seaduse muudatus, mis mõjutab ka haigusjuhtumite pikendamise korda.

Oluline muutus, mis puudutab inimesi, kellel on ajutine töövõimetusleht on see, et enam ei ole Sotsiaalkindlustusameti pädevuses üle 120-päevase (tuberkuloosi korral üle 178-päevase) haigusjuhtumi pikendamise otsuse tegemine. Otsuse töövõimetuslehe pikendamise osas teeb raviarst.


Alates 01.07.2016 on kõigil töötavatel kindlustatutel õigus saada haigushüvitist kuni 182 järjestikust kalendripäeva, tuberkuloosi korral kuni 240 järjestikust kalendripäeva, mille tegelikku kestvuse üle otsustab raviarst. Kui töövõimetuslehe aeg on ammendunud ja inimese töövõime ei ole taastunud, on inimesel õigus taotleda töötukassas töövõime hindamist.

Tänavu 1. juulist hindab uute pikaajalise tervisekahjustusega inimeste töövõimet Eesti Töötukassa. 2016. aastal hindab töötukassa töövõimet üksnes nendel inimestel, kellel pole viimase kuue aasta jooksul ehk pärast 1. juulit 2010 püsivat töövõimetust määratud. Kui inimesel on praegu püsiv töövõimetus ja korduvhindamise tähtaeg saabub 2016. aastal, tuleb inimesel endiselt pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse, kus tal hinnatakse töövõimekaotust ja määratakse töövõimetuspensioni senistel põhimõtetel. Kui inimese töövõime on osaline või töövõime puudub, on ta ka ravikindlustatud.


15. juuli 2016
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 01 Dets 2016, 09:21

AS Harju Elekter Grupi kollektiivleping allkirjastati 30.novembril 2016.
Kollektiivleping kehtib kolm aastat.
Kollektiivlepingu muutmise või täiendamise soovist, teatab ametiühing kirjalikult ette 3 kuud.
Kollektiivlepingu täiendamise soovid on oodatud.

Kollektiivlepinguga saab tutvuda:
AS Harju Elekter Ülle
AS HE Elektrotehnika Andres, Ingrid ja Elen
AS HE Teletehnika Kalju
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

Re: Kas tead ?

PostitusPostitas ylle » 05 Jaan 2017, 09:44

2017. aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus
10.10.2016 (uuendatud 27.12.2016)

2017. aastal muutuvad maksuvaba tulu ja pensionide korral täiendava maksuvaba tulu suurus ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär.

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
Alus: Tulumaksuseadus § 4

Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
Alus: Tulumaksuseadus § 23

Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 236 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
Alus: Tulumaksuseadus § 232

Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
Alus: Tulumaksuseadus § 233

Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 430 eurot (2016. aastal kehtinud 390 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus.
Alus: Sotsiaalmaksu seaduse § 7 lg 1, § 21

Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.
Aluseks on Vabariigi Valitsuse 29.09.2016 määrus nr 107.

Töötasu alammäärad alates 01.01.2017 on järgmised:
tunnis 2,78 eurot
kuus täistööaja korral 470 eurot
ylle
 
Postitusi: 94
Liitunud: 20 Nov 2014, 09:33

EelmineJärgmine

Mine Teated ja uudised

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 0 külalist

cron